Złoty materiał Montessori – prezentacja powstawania jednostek wyższego rzędu.

Złoty materiał Montessori – prezentacja powstawania jednostek wyższego rzędu.

2 lipca 2018 Edukacja matematyczna Materiał matematyczny 0
Prezentacja powstawania jednostek wyższego rzędu

Po pierwszych lekcjach mających na celu zaprezentowanie dziecku złotego materiału i zapoznanie go z pojęciami: jedność, dziesiątka, setka, tysiąc (pisałam o tym w tym wpisie) przystępujemy do prezentacji powstawania jednostek wyższego rzędu.

Prezentacja ta ma na celu pokazanie dziecku, jak w dziesiątkowym systemie powstają jednostki wyższego rzędu.

 

Prezentacja – przygotowanie

 

Do celu prezentacji przygotowuję tacę na której kładę:

  • miseczkę w której znajduje się 9 złotych koralików
  • 9 dziesiątek
  • 9 setek
  • 1 tysiąc

 

Prezentacja powstawania jednostek wyższego rzędu

 

Prezentacja – etap pierwszy

Zaczynam układanie złotego materiału na dywaniku, zaczynając od jedności – kładę je od góry wzdłuż prawego brzegu dywanika. Układam je pojedynczo i układając liczę na głos: 1,2,3,4,5,6,7,8,9.

Następnie pytam Milenkę: Co jest po dziewięciu?

Gdy Milenka odpowie: dziesięć, rozpoczynam układanie dziesiątek w drugim rzędzie – na lewo od jedności licząc kolejno na głos: jedna dziesiątka, dwie dziesiątki…. Gdy dojdę do 9 dziesiątek, pytam jak poprzednio: Co jest po 9 dziesiątkach?

Następnie w podobny sposób jak poprzednio przechodzę do układania w trzecim rzędzie setek, a na samym końcu w czwartym rzędzie układam tysiąc.

W każdej chwili dziecko jeśli tylko chce, może kontynuować układanie materiału, po rozpoczęciu układania przez prowadzącego prezentację.

 

Prezentacja powstawania jednostek wyższego rzędu

 

Prezentacja – etap drugi

Jest to etap w którym podaję Milence polecenia które wymagają przyniesienia przez nią odpowiedniej liczby jedności, dziesiątek i setek. Dziecko powinno brać materiał z dywanika zaczynając od góry, ułożyć na tacy i pokazać prowadzącemu prezentację w celu sprawdzenia. Prowadzący prezentację powinien najpierw zapytać co dziecko przyniosło, dziecko powinno przeliczyć przyniesione elementy, a następnie odłożyć na dywanik w poprzednie miejsce.

 

Bibliografia:

Sabina Guz „Edukacja w systemie Marii Montessori”

Jeśli uważasz, że to co piszę jest wartościowe, podziel się wpisem ze znajomymi:

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.