WWR, IPET, REWALIDACJA – odczarujmy te skróty!

WWR, IPET, REWALIDACJA – odczarujmy te skróty!


Nie wiesz co to jest WWR, IPET czy rewalidacja?
Zastanawiasz się jak powinna wyglądać ścieżka diagnostyczna dziecka z zaburzeniami mowy? Do jakiego iść lekarza? Ile godzin terapii należy się Twojemu dziecku?

Ilość pytań i wątpliwości kłębiących się w głowie Cię przytłacza? Pora na szybkie usystematyzowanie wiedzy!

Ścieżka diagnostyczna

Ścieżka diagnostyczna może wyglądać trochę inaczej niż to Ci przedstawię. Zależy to od tego, do jakiego specjalisty traficie na początek. Nie sugeruj się więc kolejnością w jakiej wypisuję Ci badania jakie musisz wykonać u dziecka. Kolejność nie jest jakaś szczególnie ważna, jedno jest pewne – na pewno będziesz musiała wykonać te wszystkie badania i odwiedzić tych specjalistów.

Jeśli cokolwiek niepokoi Cię w rozwoju mowy Twojego dziecka, nie czekaj!

Specjaliści, lekarze i badania jakie będziesz musiała wykonać to:

 • poproś wychowawczynię w przedszkolu/szkole o wypisanie opinii o dziecku,
 • pediatra (wypisze Ci skierowanie do kolejnych specjalistów/na badania),
 • logopeda,
 • laryngolog/otolaryngolog,
 • psycholog,
 • pedagog,
 • psychiatra (wyklucza całościowe zaburzenia rozwoju),
 • badania słuchu: otoemisja akustyczna, tympanometria,
 • neurolog (może zlecić dodatkowe badania takie jak EEG, rezonans, tomograf czy SPECT – są to badania, które polegają na obrazowaniu mózgu).

WWR czyli…

WWR to skrót od słów Wczesne Wspomaganie Rozwoju dziecka. Są to wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania, mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację małego dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia przez dziecko nauki w szkole.

To także pomoc i wsparcie udzielane rodzicom i rodzinie w nabywaniu przez nich umiejętności postępowania z dzieckiem.

Wszystkie dzieci od momentu wykrycia u nich dysfunkcji i nieprawidłowości rozwojowych mają prawo do bezpłatnej, kompleksowej, profesjonalnej pomocy.

Jak uzyskać WWR?

Musisz odwiedzić wszystkich wymienionych powyżej lekarzy oraz zrobić badania które Ci zlecą.

Lekarz (w przypadku diagnozy afazji lekarzem uprawnionym do wystawienia zaświadczenia jest NEUROLOG, A NIE PSYCHIATRA!) wyda zaświadczenie lekarskie stwierdzajace opóźnienie/zaburzenie/niepełnosprawność występującą u dziecka, które jest podstawą do wydania opinii WWRD.

Konieczne jest, aby lekarz wyszczególnił rodzaj zaburzenia lub niepełnosprawność oraz stwierdził potrzebę wczesnego wspomagania rozwoju ze względu na jedną lub kilka następujących przyczyn

A co dalej?

Z uzyskanym zaświadczeniem musisz udać się do Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (sprawdź pod opieką, której poradni jesteście, ponieważ obowiązuje rejonizacja).

Wypełnij wniosek o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Dołącz do wniosku dokumenty (zaświadczenie lekarskie stwierdzające potrzebę wczesnego wspomagania rozwoju, wcześniejsze opinie psychologiczne, pedagogiczne i wszystkie dokumenty medyczne).

Poradnia w ciągu 30 dni od złożenia wniosku wydaje opinię.

Ile godzin przysługuje dziecku w ramach WWR?

Wymiar zajęć WWR wynosi od 4 do 8 godz. w miesiącu w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka oraz od ustaleń organu prowadzącego jednostkę organizującą zajęcia WWR.

Jaki rodzaj terapii może otrzymać dziecko w ramach WWR? Na przykład:

 • terapię Integracji Sensorycznej,
 • logopedyczną,
 • terapię ręki,
 • terapię psychologiczną,
 • pedagogiczną,
 • TUS czyli Trening Umiejętności Społecznych.
 • Rehabilitacja

A co to jest rewalidacja?

Rewalidacja to zespół działań wychowawczych, edukacyjnych i terapeutycznych mających umożliwić dziecku niepełnosprawnemu pod względem fizycznym lub psychicznym jak najpełniejszy rozwój i przystosowanie do życia w normalnym środowisku.

Ile godzin przysługuje dziecku w ramach rewalidacji?

W chwili obecnej przepisy mówią o, tym, że jest to:

 • 2 godziny zegarowe dla dziecka w klasie ogólnodostepnej lub integracyjnej,
 • 12 godzin w tygodniu dla wszystkich dzieci w klasie – dotyczy to dzieci uczęszczających do szkół specjalnych,
 • ilość godzin zależy także od środków przekazanych przez organ prowadzący i zasobów kadrowych placówki.

Co to jest IPET?

IPET to skrót nazwy dokumentu, a mianowicie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego, opracowywanego dla uczniów niepełnosprawnych, realizujących obowiązek szkolny w oparciu o orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

IPET-y opracowywane są dla każdego ucznia indywidualnie przez zespół specjalistów.

Do czego jest potrzebny IPET?

W oparciu o IPET odbywa się nauczanie dziecka z orzeczeniem z poradni psychologiczno-pedagogicznej w szkole lub przedszkolu. IPET tworzy się w placówce edukacyjnej do której uczęszcza dziecko (przedszkole/szkoła), a przygotowuje je zespół specjalistów, który pracuje z dzieckiem.

IPET powinien być przygotowanynajpóźniej do dnia 30 września lub w terminie 30 dni od daty przekazania orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej przez rodziców dziecka. Zostaje wydany na taki czas, na jaki obowiązujące jest orzeczenie, nie dłużej jednak niż na okres etapu edukacyjnego, np. klas I-III, IV-VIII lub szkoły ponadpodstawowej.

A może wolisz posłuchać i obejrzeć jak o tym mówiłam??

Zapraszam Cię do obejrzenia zapisu spotkania #CzasNaPogaduchy, podczas którego wyjaśniałam te wszystkie zawiłości.

Podczas spotkania mówiłam o webinarze, który może Cię zainteresować. Jest to webinar Afazja a ORM – różnice diagnostyczne i terapeutyczne.

Gościem webinaru jest Regina Panaś – neurologopeda, pedagog i terapeuta ręki. Autorka pomocy logopedycznych dla dzieci i dorosłych.
Autorka ćwiczeń logopedycznych dla dzieci „Baw się z nami sylabami” oraz pakietu „AFAZJA – odbudowa komunikacji”, które ukazały się nakładem Wydawnictwa Edukacyjnego.
W ramach pracy oraz pasji, które od lat przeplatają się ze sobą prowadzi kampanię na rzecz dzieci z zaburzeniami komunikacji. Swoją pasję realizuje pisząc artykuły na swojej stronie logopeda-krakow.pl, prowadząc szkolenia i warsztaty dla rodziców, a przede wszystkim wspierając rozwój dzieci podczas zajęć logopedycznych i terapeutycznych.Afazja a ORM – różnice diagnostyczne i terapeutyczne


Podczas webinaru dowiesz się:
 • Skąd masz wiedzieć, że rozwój dziecka jest prawidłowy?
 • Kiedy rodzice zazwyczaj trafiają do logopedy?
 • Co nazywamy afazją, a co opóźnionym rozwojem mowy?
 • Jak przebiega diagnoza i ile trwa?
 • Kiedy powinna zacząć się terapia?
 • Jak się porozumiewać z logopedą i kto powinien być zaangażowany w terapię?
 • Jakie trudności mają dzieci z afazją?
 • Jakie są różnice diagnostyczne i terapeutyczne dzieci z afazją i ORM dla terapeuty i rodzica?
Dodatkowo dowiesz się także:
 • Czy dziecko z afazją może mieć diagnozę dysleksji?
 • Od jakiego wieku dziecka mówimy o opóźnieniu mowy?
 • Do jakiego wieku mówimy o opóźnionym rozwoju mowy, a kiedy zaczynamy diagnozować afazję?
 • Czy ORM to „wina i zaniedbanie” rodziców?
 • Czy z afazji się „wyrasta”?

Chcesz pomóc swojemu dziecku i wspierać rozwój jego mowy oraz naukę czytania?

Mam dla Ciebie ćwiczenia ogólnorozwojowe które Ci to ułatwią!

Zobacz moje zeszyty ćwiczeń “Radośnie rosnę i myślę” dzięki którym Twoje dziecko będzie ćwiczyło umiejętność logicznego myślenia, kategoryzacje, analizę i syntezę wzrokową oraz inne umiejętności, tak niezbędne do prawidłowego rozwoju mowy i wdrażające je do nauki czytania i pisania.Szukasz innowacyjnej formy wspomagania rozwoju mowy dzieci?

Zobacz pomoce z serii „Kreatywne Wspieranie Mowy” – atrakcyjne dla dzieci, dobrane merytorycznie do ich potrzeb, o nowatorskiej i profesjonalnej grafice oraz perfekcyjnej jakości wykonania.
Masz ochotę pobrać darmowe materiały edukacyjne dla dziecka?


Zapisz się na mój bezpłatny* newsletter i pobierz „IDZIEMY NA RYBY!” – darmowy zestaw edukacyjny do zabaw z dzieckiem!

ZAPISUJĘ SIĘ NA NEWSLETTER:*Zapisując się do newslettera, wyrażasz zgodę na przesyłanie Ci informacji o nowościach, promocjach, produktach i usługach KreatywneWrota.pl Zgodę będziesz mogła w każdej chwili wycofać, a szczegóły związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych znajdziesz w naszej polityce prywatności.